Waterresort Bodelaeke
Eigenarenportaal

Eigenaren

Middels onderstaande buttons kunt u de belangrijkste aktes en documenten van Bodelaeke raadplegen en downloaden en de laatste nieuwsbrieven eigenaren teruglezen.

Algemene Akte
 
Algemene Voorwaarden
 
Parkconcept
Nieuwsbrieven 2022
Januari
 
Februari
 
April
 
Juni
 
Oktober
 
November special
 
December
 
Nieuwsbrieven 2023